Afasikonsulenten

Bedre livskvalitet...

Jytte Nadelmann er Danmarks eneste uddannede afasikonsulent - som tilmed selv er afatiker. I flere år har hun undervist, holdt foredrag og personligt hjulpet afatikere og deres pårørende over hele landet.

Målet for afasikonsulentens arbejde er at hjælpe afatikere til en mere aktiv og positiv tilværelse trods sproglige og evt. andre handicaps. Gennem vejledning og støtte kan afatikeren genvinde modet på livet og opnå en bedre livskvalitet. Formål er også at forhindre nye problemer i at opstå for de ramte familier.

Afasikonsulentens væsentligste opgave er at indgive klienterne mod og vilje til at udnytte deres personlige ressourcer og få øje på deres egne muligheder. Hun tjener som et praktisk eksempel ved at arbejde direkte med klienterne i konkrete situationer og aktiviteter i deres hverdag.